Nguyễn Phi Hùng

Hát Về Anh Nguyễn Phi Hùng
Không Gia Đình Nguyễn Phi Hùng
Vắng Cha Nguyễn Phi Hùng
Hãy Cho Tôi Nguyễn Phi Hùng
Dấu Yêu Nguyễn Phi Hùng
Khí Phách Anh Hùng Nguyễn Phi Hùng
Bài Tango Tình Nhân Nguyễn Phi Hùng
Niềm Tim Phía Trước Nguyễn Phi Hùng