Vũ Tuấn

Đổi thay Nhã Ca - Vũ Tuấn
Đêm bơ vơ Nhã Ca - Vũ Tuấn
Chuyện tình không suy tư Nhã Ca - Vũ Tuấn
Ảo ảnh Nhã Ca - Vũ Tuấn
Lan và Điệp Nhã Ca - Vũ Tuấn
Lạnh trọn đêm mưa Nhã Ca - Vũ Tuấn
Xin gọi nhau là cố nhân Nhã Ca - Vũ Tuấn
Thói đời Vũ Tuấn
Vọng cổ Chợ mới Vũ Tuấn - Bích Thủy