Mi Lan
Vô Vọng Hoàng Rapper - Mi Lan
Thứ Tha Hoàng Rapper - Mi Lan
Tạm Biệt Hoàng Rapper - Mi Lan
Nước Mắt Hoàng Rapper - Mi Lan
Na No Hoàng Rapper - Mi Lan
Mồ Côi Hoàng Rapper - Mi Lan
Lặng Yêu Hoàng Rapper - Mi Lan
Gương Vỡ Hoàng Rapper - Mi Lan
Đừng Đi Hoàng Rapper - Mi Lan
Ôm Em Hoàng Rapper - Mi Lan
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06