Trung Quân - Vũ Đặng Quốc Việt
Mơ Giấc Mơ Tương Phùng Huy Luân - Vũ Đặng Quốc Việt
Em Chưa Từng Biết Tên Vũ Đặng Quốc Việt - Võ Lê Vy
Empty Vũ Đặng Quốc Việt
Introduce Vũ Đặng Quốc Việt
By Myself Vũ Đặng Quốc Việt
Dreamers Vũ Đặng Quốc Việt
Melt Vũ Đặng Quốc Việt
Midnight Vũ Đặng Quốc Việt
Raindrop Vũ Đặng Quốc Việt
TikTok Vũ Đặng Quốc Việt
Hyaline Vũ Đặng Quốc Việt
Wuthering Heights Vũ Đặng Quốc Việt
Tình Đầu Vũ Đặng Quốc Việt
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05