Hồng Phượng

Xuân Tình Hồng Phượng
Xuân Đẹp Làm Sao Hồng Phượng
Về Lại Đồi Sim Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Tình Lúa Duyên Trăng Hồng Phượng - Duy Sang
Tâm Sự Nàng Xuân Hồng Phượng
Sầu Tím Thiệp Hồng Hồng Phượng - Thái Hùng
Sầu Thiên Thu Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Người Đã Như Mơ Hồng Phượng - Hoàng Lâm
Ngỏ Lời Hồng Phượng - Tuấn Quang
Ngày Buồn Hồng Phượng
Lk Đêm Cuối - Khóc Thầm Mai Tuấn - Hồng Phượng
Lối Về Xóm Nhỏ Hồng Phượng