Phi Bằng

Nuốt Lệ Làm Vui Dương Hồng Loan - Phi Bằng
Mồng Tơi Phi Bằng
Mưa Lâm Râm Nguyễn Linh - Phi Bằng
Đừng Để Vầng Trăng Khóc Diệp Hoài Ngọc - Phi Bằng
Đưa Đò Phi Bằng
Chợ Mới Phi Bằng
Anh Là Con Cua Triệu Minh - Phi Bằng
Ánh Xuân Phi Bằng
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
Người Chồng Xa Xứ Vĩnh Thuyên Kim - Phi Bằng