Tronie Ngô - V.A
Chuyện Ba Người V.A - Kim Thư
Phát Điên V.A - Teeayz
Trái Tim Chia Đôi Nguyên Khôi - V.A
Chúc Tết Nhiều ca sĩ
Lạc Binz - V.A
Far Away Kay Trần - Tronie Ngô
Yêu Là Thế MiA - Tronie Ngô
Sexy Night (DJ Lê Thiện Remix) Hoàng Rapper - Tronie Ngô
Là Tôi JP Band - Tronie Ngô