Vũ Duy Khánh - Khắc Anh
Ngược Chiều Yêu Thương (#khuchoatinh) Vũ Duy Khánh - Dương Edward
Tạm Biệt Em Nhé Khắc Anh - Lương Xuân Hoà
Khóc Vũ Duy Khánh
Khóc Remix Vũ Duy Khánh
Bèo Dạt Mây Trôi Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
Trống cơm Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
Tình Một Đêm (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
I Love You (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
Vợ Yêu (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan