Bùi Anh Tuấn - Dương Trường Giang

Sự Tích Mùa Xuân Bùi Anh Tuấn - ICD
Hạnh Phúc Xuân Nhiều ca sĩ
Mẹ Ơi! Tết Vạn Dặm Xa Bùi Anh Tuấn - Gala Nhạc Việt
Đường Ai Nấy Đi Bùi Anh Tuấn
Người Duy Nhất Bùi Anh Tuấn
Thuận theo ý trời Bùi Anh Tuấn
Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn (Beat) Bùi Anh Tuấn - Văn Mai Hương
Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn Văn Mai Hương - Bùi Anh Tuấn
Đến Với Nhau Dương Trường Giang - Hải Lê
1234 Lên Vũ Quốc Nhật - Dương Trường Giang
Cứ Mơ Đi Bùi Anh Tuấn - Dương Trường Giang
Làm Cha Dương Trường Giang