Ngọc Kiều Oanh

Tình Xuân (Vọng Cổ). Ngọc Kiều Oanh
Nhớ người tình xa Ngọc Kiều Oanh
Mưa trên quê hương Ngọc Kiều Oanh
Màu hoa bí Lâm Bảo Phi - Ngọc Kiều Oanh
Nhạt nắng Ngọc Kiều Oanh
Tâm Sự Đời Tôi Ngọc Kiều Oanh
Nụ thương sen hồng Ngọc Kiều Oanh
Tình đẹp Hậu Giang Phuong Huynh - Ngọc Kiều Oanh
Thương nhớ cậu Hai Ngọc Kiều Oanh
Mẹ tôi rước dâu Ngọc Kiều Oanh
Gần lắm Trường Sa Ngọc Kiều Oanh
Đón xuân này nhớ xuân xưa (Vọng cổ) Phuong Huynh - Ngọc Kiều Oanh