Thái Trâm
Sầu Tím Thiệp Hồng Thái Trâm - Thạch Phay
Duyên Phận. Thái Trâm
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

01
Hungarian sonata

Nhạc không lời

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Lại Down

KIXX - DYOR

06