Bách Neul - Hùng Hào Hoa

Ái Phi Bách Neul - Dũng Mario
Ý Ông Trời Bách Neul
Mấy Năm Nay Hùng Hào Hoa
Sắc Màu Cuộc Sống TCM NUCE - Hùng Hào Hoa
Ai Ngỡ Beat Bách Neul
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Chuyện Hợp Tan

Ngọc Hân

03
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03