Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Tình Xưa Vụng Dại Hồng Phượng - Tuấn Quang
Phải Lòng Hồng Phượng
Ân Tình Hồng Phượng - Tuấn Quang
Hương Tình Bến Tre (Beat) Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn
Đò Qua Bến Sông (Beat) Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn
Xuân Tình Hồng Phượng
Xuân Đẹp Làm Sao Hồng Phượng
Về Lại Đồi Sim Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Tình Lúa Duyên Trăng Hồng Phượng - Duy Sang
Tâm Sự Nàng Xuân Hồng Phượng
Sầu Tím Thiệp Hồng Hồng Phượng - Thái Hùng
Sầu Thiên Thu Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Người Đã Như Mơ Hồng Phượng - Hoàng Lâm
Ngỏ Lời Hồng Phượng - Tuấn Quang