Minh Tốc - Lam

Fmaj9/E Minh Tốc - Lam
Ngọc Bích Minh Tốc - Lam
Doctor Funk Minh Tốc - Lam
Salsa Minh Tốc - Lam
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03