Tempo G - Anh Thư Phan
Muốn Người Ngồi Đây Tempo G - Anh Thư Phan
Giữa Thành Phố Nhiều ca sĩ
Em Mây Bay Tempo G - Anh Thư Phan
Somebody Help Me Ricky Star - Tempo G
Có Quá Nhanh Nhiều ca sĩ
Xin Ở Lại Tempo G - Anh Thư Phan
Lời Ta Hứa Tempo G - Anh Thư Phan
Hành Trình divedau Nhiều ca sĩ
Crazy Bout U Nhiều ca sĩ
Có Lẽ Tempo G - Tuimi
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Gửi Về Quan Họ

Bảo Ngoan - Phạm Lực

04
Yêu nhau nửa ngày

Phan Mạnh Quỳnh

05
06
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

05