JustaTee - P.A - Lil Knight

Về Nhà Ăn Tết JustaTee - BigDaddy
Bật Khóc JustaTee - B.sily
Mặt Trời Của Em JustaTee - Phương Ly
Đi Về Nhà JustaTee - Đen
Cần gì hơn JustaTee - Tiên Tiên
Làm Gì Phải Hốt Hoàng Thùy Linh - JustaTee
Forever Alone No More Chí Thiện - JustaTee
Người Nào Đó JustaTee - Addy Trần
Vụt Tan JustaTee - Soobin Hoàng Sơn