...
999 Đoá Hồng Dương Edward - Tùng Acoustic
...
Sắc Màu Tình Yêu Yanbi - Dương Edward
...
...
Anh Là Kẻ Nói Dối Vũ Duy Khánh
...
Khóc Remix Vũ Duy Khánh
...
...
...
Bèo Dạt Mây Trôi Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
Trống cơm Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
Tình Một Đêm (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
...
...
...
I Love You (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
...
Vợ Yêu (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
...