Emily - Big Daddy
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Tình Cờ Nhiều ca sĩ
Hâm Nóng Emily - 1989s Entertainment
Ơ Sao Bé Không Lắc Emily - Big Daddy
Imma Heart Breaker Nhiều ca sĩ
Xin anh đừng Nhiều ca sĩ
Trót Yêu Nhiều ca sĩ