HamLet Trương - Hòa Mi

Bình Minh Không Còn Nhau HamLet Trương - Hà Vân
Mẹ Em Nhắc Anh HamLet Trương - Orange
Sợ Yêu Thanh Lan - HamLet Trương
Dấu Chân Trên Cát Đại Nhân - HamLet Trương
Em Vẫn Tin Tình Yêu Thanh Ngọc - HamLet Trương
Ba Ơi Đừng Xa Mẹ HamLet Trương
Tạ Ơn Nỗi Đau Ngọc Linh - HamLet Trương
Trả Duyên Thu Ngọc - HamLet Trương
Ngày Anh Ấy Nói HamLet Trương - Hứa Phong
Nhạn Sầu HamLet Trương
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06