Phương Anh - Phương Ý

Tình Lúa Duyên Trăng Phương Anh - Huỳnh Thật
Tình Chàng Ý Thiếp Phương Anh - Phương Ý
Mùa Xuân Đầu Tiên Phương Anh - Phương Ý
Hạnh Phúc Đầu Xuân Phương Anh - Phương Ý
Nhớ Về Một Mùa Xuân Phương Ý - Phương Anh Bolero
Hỏi Nàng Xuân Phương Anh - Phương Ý
Xuân Này Con Sẽ Về Phương Anh - Phương Ý
Tâm Sự Nàng Xuân Phương Anh - Phương Ý
Nhớ Về Một Mùa Xuân Phương Anh - Phương Ý
Chiều Xuân Xa Nhà Phương Anh - Phương Ý