Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân

Biển Tình (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Ngày Anh Đi (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Hoa Tím Người Xưa Hương Ngọc Vân
Cô Thắm Về Làng Hương Ngọc Vân
Dĩ Vãng Cuộc Tình Hương Ngọc Vân
Nghèo Mà Có Tình Hương Ngọc Vân
Cạm Bẫy Tình Yêu Hương Ngọc Vân
Vầng Trăng Cô Đơn Hương Ngọc Vân