Lửa - Sean

Sau Đêm Nay Nhiều Ca Sĩ - Sean
Hạ Tan Sean - Tweny
Nguyệt Sầu Dưa Hấu - Lửa
Miễn Là Cùng Nhau Minh Huy - Sean
Phía Cô Đơn Sean - Tweny
Hạnh Phúc Khó Tìm Sean - Công Phúc
Đôi Lời Sóc Nâu - Lửa.
Mùa Đông Cô Đơn Sean - Công Phúc