Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc

Tình Là Chi Đây Trường Sơn - Giang Trường
Thuyền Về Bến Xưa Lưu Ánh Loan - Giang Trường
LK Làm Dâu Xứ Lạ Phương Cẩm Ngọc - Dang Nguyen
Một Đời Đơn Côi Giang Trường - Phi Bằng
Người Giàu Cũng Điên Giang Trường - Ngọc Khang
Thước Đo Do Tiền Giang Trường
Trớ Trêu Giang Trường
Nhớ Nhau Hoài (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Phương Cẩm Ngọc
Dù Anh Tay Trắng Kim Thư - Giang Trường
Tâm sự mùa mưa Giang Trường - Dương Trần Phong
Tình Yêu Vỗ Cánh Lưu Ánh Loan - Giang Trường
Tình Nghèo Lưu Ánh Loan - Giang Trường
Mơ Ngày Hạnh Phúc Lưu Ánh Loan - Giang Trường
Chỉ Là Phù Du Giang Trường
Cao Đài Giáng Thế Giang Trường