Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc

Tâm Sự Mùa Mưa Giang Trường
Hẹn Câu Đá Vàng Giang Trường - Đinh Thiên Hương
Mối duyên quê Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
Xin đừng hái hoa Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
Chỉ là phù du Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
Thất tình Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
Không phải tại chúng mình Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
Ai Giàu Ba Họ, Ai Khó Ba Đời Ôn Bích Hà - Giang Trường
Đau lắm cũng đành Giang Trường - Châu Kim Kha
Lòng Mẹ Thế Anh - Giang Trường
Tương tư nàng ca sĩ Giang Trường - Giang Thanh