Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc

Tình nghèo có nhau Giang Trường
Nỡ quên sao em Quách Sỹ Phú - Giang Trường
Nói với người tình Randy - Phương Cẩm Ngọc