Lâm Chấn Huy - Quách Sỹ Phú

Nước Mắt Mẹ Hiền Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
Mình Tạm Chia Tay Lâm Chấn Huy
Tình Anh Em Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Hải
Đừng Nhắc Người Đó Trước Mặt Tôi Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Hải
Thương Về Cố Đô Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
Bản Lĩnh Đàn Ông Thời Nay Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
Vì Sao Em Khóa Máy Lâm Chấn Huy