Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh

Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Lan Và Điệp 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Nếu Chúng Mình Cách Trở Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Dĩ Vãng Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
Tân Cổ Bánh Bông Lan Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Tình bơ vơ Lưu Ánh Loan - Hữu Khương
Thu Ca Lưu Ánh Loan
Xuân Tha Hương Lưu Ánh Loan
Yêu Anh Dài Lâu Lưu Ánh Loan