Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh

LK Chúc Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
LK Dấu Chân Kỷ Niệm Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mai Mình Xa Nhau Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Mộng Chung Đôi Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
Liên Khúc Tâm Sự Với Anh Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Liên Khúc Lý Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Khép Lại Trang Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan