Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh

Dấu Chân Kỷ Niệm Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Đêm Chia Ly Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Lưu Ánh Loan - Đan Phương
Cỏ Úa Lưu Ánh Loan - Huỳnh Trường Thịnh
Con Đường Mang Tên Em Lưu Ánh Loan - Đan Phương
Cô Bé Đỏng Đảnh Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Chuyện Tình Nơi Làng Quê Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyện Hợp Tan Lưu Ánh Loan - Lâm Bảo Phi
Cho Vừa Lòng Em Lưu Ánh Loan