Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh

Chiều Bên Đồi Sim Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Chỉ Là Hư Vô Lưu Ánh Loan
Căn Nhà Dĩ Vãng Lưu Ánh Loan
Cà Phê Miệt Vườn Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bưởi Ơi Lưu Ánh Loan
Bông Mùa Tím Lưu Ánh Loan
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bài Thánh Ca Buồn Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Áo Mới Cà Mau Lưu Ánh Loan
Ai Nhớ Chăng Ai Lưu Ánh Loan
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Cầu Cho Cha Mẹ Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Đồng Xanh Lưu Ánh Loan