...
...
Cô Đơn Con Sáo Lưu Ánh Loan
...
...
Uống Cạn Men Sầu Lưu Ánh Loan
...
Tuyết Rơi Lưu Ánh Loan
...
Yêu Nhau Đi Lưu Ánh Loan
...
Tìm Đâu Bến Đỗ Lưu Ánh Loan
...
Bão Tình Lưu Ánh Loan
...
Hát Mừng Xuân Lưu Ánh Loan
...
...
Anh Thương Cô Út Đưa Đò Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Yêu trong nghịch cảnh Lưu Ánh Loan - Thiên Quang
...
...
Về Với Quê Anh Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Trót Đã Yêu Em Trường Sơn - Lưu Ánh Loan