Hoàng Anh Lê (Hot Boy Xăm Trổ)
Tiền Dễ Kiếm Tình Khó Tìm (Remix) Hoàng Anh Lê (Hot Boy Xăm Trổ)
Yêu Bất Chấp Tuyết Vân Hà - Hoàng Anh Lê (Hot Boy Xăm Trổ)