Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist

Cát Bụi Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Ru Đời Đi Nhé Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Phôi Pha Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Ru Ta Ngậm Ngùi Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Thương Lắm Tóc Dài Ơi Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
LK Tâm Sự Nàng Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
LK Tâm Sự Ngày Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên