Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Sau Lần Hẹn Cuối Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
Hoa Nở Về Đêm Lý Diệu Linh
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh
Xin Trả Cho Anh Đoàn Minh - Cẩm Loan
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
Sao đổi ngôi Lý Diệu Linh - Chế Khanh
Tình yêu cách trở Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh
Dù Anh Nghèo Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
Câu Hỏi Sau Cùng Lý Diệu Linh
Thực tế tình đời Lý Diệu Linh - Đặng Trí Trung
Chuyện Ba Người Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan