Bằng Kiều
Nhớ Bằng Kiều
Đôi Tay Lạnh Bằng Kiều
Hòa Nhịp Con Tim Nhiều ca sĩ
Đừng Hát Khi Buồn Bằng Kiều - Anh Khang
Nếu Lúc Ấy Bằng Kiều - Văn Mai Hương
Phai Nhạt Bằng Kiều