Dư Quốc Vương - Huỳnh Thanh Thảo
Thành Phố Sương Mù Huỳnh Thanh Thảo
Loài Hoa Không Vỡ Huỳnh Thanh Thảo
Vùng Lá Me Bay Huỳnh Thanh Thảo
OK Em Buồn Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Phút Giao Thừa Bên Nhau Beat Dư Quốc Vương - Huỳnh Thanh Thảo
Tình Vội Huỳnh Thanh Thảo
Mưa Cuối Thu Dư Quốc Vương
Con Rối (Live) Dư Quốc Vương