Ngọc Thảo
Mùa Xuân Xôn Xao Ngọc Thảo - Phạm Nhật Sơn
Ngày Xuân Tái Ngộ Ngọc Thảo - Hoàng Nhật Thái
Xuân Đẹp Làm Sao Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Ước Nguyện Đầu Xuân Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Tâm Sự Ngày Xuân Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Mùa Xuân Xa Quê Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Mùa Xuân Dịu Dàng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Quê Hương Mùa Xuân Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Tình Nghèo Có Nhau Ngọc Thảo - Thanh Phú
Hai Lối Mộng Ngọc Thảo