Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân - Đông Nguyễn
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mùa Xuân Quê Nhà Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bóng Nhỏ Giáo Đường Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mấy Nhịp Cầu Tre Mai Lệ Quyên - Đông Nguyễn
Hương Tóc Mạ Non Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Tôi muốn hỏi Trần Xuân
Thương em Trần Xuân - Hồng Quyên
Lý trăng soi Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Để nhớ một thời ta đã yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ
Ta Đã Từng Yêu Trần Xuân - Hồng Quyên