Huỳnh Thật

Sầu Lẻ Bóng Mai Tuấn - Huỳnh Thật
Không Bao Giờ Quên Em Mai Tuấn - Huỳnh Thật
Nhớ Người Yêu Huỳnh Thật
Nói Với Người Tình Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero
Mừng Tuổi Mẹ Huỳnh Thật
Hương Tóc Mạ Non Huỳnh Thật - Lê Trang
Ngày Xưa Anh Nói Huỳnh Thật
Đính Ước Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero
Ngày Xưa Anh Nói Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero