Đức Anh - Huy Vạc

Chỉ Vì Quá Yêu Em Beat Tien Nguyen - Huy Vạc
Chỉ Vì Quá Yêu Em Tien Nguyen - Huy Vạc
Hồi Ức (Beat) Đức Anh - VRT
Hồi Ức Đức Anh - VRT
Người Được Lựa Chọn Dũng Joon - Đức Anh