Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân

Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mùa Xuân Quê Nhà Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bóng Nhỏ Giáo Đường Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Hương Tóc Mạ Non Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Tôi muốn hỏi Trần Xuân
Thương em Trần Xuân - Hồng Quyên
Lý trăng soi Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Để nhớ một thời ta đã yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ
Ta Đã Từng Yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Đổ Xiêu Trần Xuân
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05