Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon

Túp Lều Vàng (Remix) Nguyễn Đình Vũ - Nboro
Yêu Là Cưới (Remix) Nguyễn Đình Vũ
Nhỏ Ơi (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
7 Love Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Túp Lều Vàng Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
Tàu Về Quê Hương (Remix) Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
Vợ Người Ta (Remix) Nguyễn Đình Vũ
Vách Ngọc Ngà (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Tự Tâm (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Trăng Mờ (Cover) Nguyễn Đình Vũ