Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon

Trái Tim Anh Sai Nguyễn Đình Vũ
Thu Phục Nhân Tâm Nguyễn Đình Vũ
Thích Thì Đến (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Thằng Hề Nó Yêu Nguyễn Đình Vũ - DC Tâm
Tha Thứ Cho Anh Em Nhé Nguyễn Đình Vũ
Simple Love (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Sai Cách Yêu (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Rồi Tới Luôn (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Nó Yêu Em Nguyễn Đình Vũ
No Boyfriend Nguyễn Đình Vũ