...
...
Xin Được Yêu Em Tâm Minhon
...
...
...
Gặp Nhau Làm Chi Tâm Minhon
...
Sai Lầm Tâm Minhon
...
...
...
Ký Ức Không Vui Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
...
Mất Em Trong Vòng Tay Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
...
Những Ngày Qua Hạnh Phúc Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
...
Vợ Hiền Của Anh Tâm Minhon
...
Bản Tính Sói Nhân (Dance Ver.) Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
...
...