Vương Tuấn Anh
Yêu em là định mệnh Vương Tuấn Anh
Tại sao Vương Tuấn Anh
Là người em đã yêu Vương Tuấn Anh
Có anh ở đây rồi Vương Tuấn Anh
Anh là con cua Vương Tuấn Anh
Nơi ấy con tìm về Vương Tuấn Anh
Mộng tình thiêu thân Vương Tuấn Anh
Đừng mang lầm lỗi Vương Tuấn Anh
Anh sai rồi Vương Tuấn Anh