...
...
Lk Buồn - Ảo ảnh Phương Thùy - Đào Phi Dương
...
...
Điệp khúc tình yêu Đào Phi Dương
...
...
Đồi thông hai mộ Đào Phi Dương
...
Hát về cây lúa hôm nay Đào Phi Dương