Tùng Dương

Mắt đêm Tùng Dương
Adam (Con Người) Tùng Dương
Cát Bụi Tùng Dương - Quốc Trung
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
Ru Đời Đi Nhé Tùng Dương - Quốc Trung
Ru Ta Ngậm Ngùi Tùng Dương - Quốc Trung
Let's Shine Nhiều ca sĩ
Mẹ Yêu Con Trọng Tấn - Tùng Dương
Biển Của Ta Tùng Dương
Nơi Đảo Xa Tùng Dương
Bài ca hy vọng Tùng Dương
Mẹ tôi Tùng Dương
Thời hoa đỏ Tùng Dương