Lý Thu Thảo

Đèn Khuya Lý Thu Thảo
Anh Sẽ Đưa Em Về Sóc Trăng Lý Thu Thảo - Văn Hương
Mộng Ước Đôi Ta Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Lk Con Đường Xưa Em Đi Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Tình Bơ Vơ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Gõ Cửa Trái Tim Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Lối Về Xóm Nhỏ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Mật Đắng Lý Thu Thảo - Bằng Chương
Hãy Về Cùng Em Lý Thu Thảo
Mất Nhau Rồi Sao Lý Thu Thảo