Thùy Dương

Mùa Xuân Xa Quê Thùy Dương
Duyên Quê Thùy Dương - Lê Minh Trung
Hai Lối Mộng Thùy Dương
Tết Miền Tây Thùy Dương
Ngày Tết Quê Em Nhiều ca sĩ
Ru Lại Câu Hò Thùy Dương - Khánh Bình
Bản Tình Cuối Thùy Dương