Đào Vũ Thanh - Như Huỳnh
Nối Lại Trầu Cau Võ Minh Lâm - Như Huỳnh
Tựa Cánh Bèo Trôi (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Như Huỳnh
Phận Tơ Tằm (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Như Huỳnh
Đà Lạt Hoàng Hôn Đào Vũ Thanh - Thanh Thanh Thủy
Dưới Bóng Phật Đài Đào Vũ Thanh - Thoại Mỹ
Đà Lạt hoàng hôn Đào Vũ Thanh - Thanh Thanh Thủy
Đêm Côn Đảo Đào Vũ Thanh - Quế Trân
Vụ án mã ngưu Đào Vũ Thanh
Ơn nghĩa sinh thành Đào Vũ Thanh
Thương nhớ người dưng Đào Vũ Thanh - Thoại Mỹ
Hoa mười giờ Đào Vũ Thanh - Tú Sương
Ý nghĩa vu lan Đào Vũ Thanh
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Hungarian sonata

Nhạc không lời

03
Thần tài đến

Phương Trang

04